Erasmus

CGI
23 oktober 2016
Dynalog
23 oktober 2016

Complex schema


Erasmus
universiteit


Universiteit Rotterdam

De intake van studenten via internet kreeg een drastische wijziging met grote consequenties voor de interne organisatie. Het projectteam dat verantwoordelijk was voor dit project moest intern de handen op elkaar krijgen. Een eerdere poging hiertoe was mislukt nadat een complex schema in z’n complete omvang werd getoond. Dit riep direct een tegenreactie op. Door het schema, dat niets meer was dan de processtappen met bijbehorende consequenties, in stapjes op te bouwen en toe te lichten, is de acceptatie gelukt.


Contact opnemen